email | tlf. 33 93 93 16

Oversættelse

SAXO TRANSLATØRER tilbyder oversættelse primært inden for følgende sprogkombinationer:

Endvidere kan vi i kraft af vores netværk også påtage os oversættelsesopgaver i andre europæiske sprog, herunder oversættelse til og fra norsk, hollandsk, italiensk, spansk, polsk og russisk.

Vi oversætter alle teksttyper inden for bl.a. følgende fagområder:

Som statsautoriserede translatører udfører vi naturligvis også autoriserede (=translatørbekræftede) oversættelser. Disse kræves i mange tilfælde af myndighederne i både Danmark og udlandet og kan kun udføres af statsautoriserede translatører, som med deres stempel og underskrift bekræfter og indestår for, at oversættelsen er korrekt og nøjagtig. Vi er endvidere underlagt translatørloven og har dermed tavshedspligt under strafansvar.

Vores normale leveringsfrist for autoriserede oversættelser til og fra tysk, fransk og rumænsk af privatretlige dokumenter (fødsels- og dåbsattester, vielsesattester, bopælsattester, ægteskabsattester, skilsmissebevillinger, beviser for registrering mv.) er et par dage. Ved hasteopgaver bestræber vi os på at levere inden for samme dag efter aftale, uden at det koster mere. For oversættelse af privatretlige dokumenter til og fra andre sprog end tysk, fransk og rumænsk henviser vi til Translatørforeningens hjemmeside, www.translatorforeningen.dk. Levering sker naturligvis altid til det aftalte tidspunkt og så vidt muligt i det format, kunden ønsker.

Vi benytter oversættelseshukommelsesværktøjer for at sikre størst mulig præcision og terminologisk konsistens inden for en tekst og mellem beslægtede, sammenhørende tekster, typisk i forbindelse med flere opgaver fra samme kunde. Vi benytter ikke oversættelsesværktøjer på nettet (f.eks. Google Translate), da dette i sagens natur er uforeneligt med en fortrolig behandling af vores kunders dokumenter.

Vores normale leveringsfrist for autoriserede oversættelser til og fra tysk, fransk og rumænsk af privatretlige dokumenter (fødsels- og dåbsattester, vielsesattester, bopælsattester, ægteskabsattester, skilsmissebevillinger, beviser for registrering mv.) er et par dage. Ved hasteopgaver bestræber vi os på at levere inden for samme dag efter aftale, uden at det koster mere. For oversættelse af privatretlige dokumenter til og fra andre sprog end tysk, fransk og rumænsk henviser vi til Translatørforeningens hjemmeside, www.translatorforeningen.dk. Levering sker naturligvis altid til det aftalte tidspunkt og så vidt muligt i det format, kunden ønsker.
Vi benytter oversættelseshukommelsesværktøjer for at sikre størst mulig præcision og terminologisk konsistens inden for en tekst og mellem beslægtede, sammenhørende tekster, typisk i forbindelse med flere opgaver fra samme kunde. Vi benytter ikke oversættelsesværktøjer på nettet (f.eks. Google Translate), da dette i sagens natur er uforeneligt med en fortrolig behandling af vores kunders dokumenter. Saxotranslatører

© www.saxotranslatorer.dk   |   Sitemap   |   Opdateret: Thursday, April 09, 2015